Rederne/Owners and operators

 

Illustrert Norsk Skipsliste

Illustrated Norwegian Ships lists

Er blant de mest anvendte referansebøker til den
norske handels- og fiskeflåten.

Det er tre bøker som dekker de fleste typer kommersielle fartøy.

 

Illustrert Norsk Skipsliste Del 1
for handelsflåten kom på markedet første gang i 1982.

Illustrert Norsk Skipsliste omfatter i dag tre bøker
som presenterer skip i kommersiell drift,  samt registrerte
fiskefartøy over 8 m loa

Informasjon til bøkene genereres fra
Shipping Publications’ database,
og er dessuten tilgjengelig på 
CD-Rom og på Internett-databasen SP ShipBase.

Illustrert Norsk Skipsliste blir utgitt av :

Shipping Publications AS, Larvik

 

The reference books Illustrated Norwegian
Shipslist (Vol. 1, 2 & 3)
are probably the most used guides to
the Norwegian Merchant- and
Fishing fleet, with an alphabetical list of owners with
addresses, phone- and fax numbers
and a list of their vessels.
The main section of the books presents the vessels
in alphabetical order,
with basic information like:

·          Name, Type,
Owners/operators
Year built – yard
Conversions
Class
Tonnage
Dimensions
Main engine
Cargo capacities
Former names
communication numbers (Satcom/Mobile phones etc),
Callsign, IMO-number, Port of Registry.

 

Most of the vessels are presented with an illustration.