Illustrert Norsk Skipsliste Del 3
Fiskebåter 8 - 15 m
Illustrated Norwegian Shipslist Vol 3
Fishing boats 8 - 15 m length
 
Seksjon 1 Fiskebåter 10.6 - 15 m med bilder Seksjon 2 Fiskebåter 8 - 10.6 m
 
 
      Pages 639
      Pris 650 .- mva og porto inkl
      Price 650 .- VAT and postage incl. (Norway)


      
 
Illustrert Norsk Skipsliste Del 3
 
 
Skip i Illustrert Norsk Skipsliste Del 3 Fiskebåter 8 - 15 m | Vessels in Illustrated Norwegian Shipslist Vol 3 Fishing boats 8 - 15 m length
 
 
Del3  2018 Utgitt 2018 Published 2018  Neste Utgivelse Januar 2018 | Next Edition January 2018
Første gang utgitt 1987 First published 1987 Publisher Shipping Publications AS
ISBN-10/ISBN-13 82-90528-27-2/ 978-82-90528-27-5

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no