Illustrert Norsk Skipsliste Del 3 2020
Fiskebåter 8 - 15 m
Illustrated Norwegian Shipslist Vol 3
Fishing boats 8 - 15 m length
 
Seksjon 1 Fiskebåter 10.6 - 15 m med bilder Seksjon 2 Fiskebåter 8 - 10.6 m Rederiregister - Merkenummer register- fartøy
 
Norwegian fishing vessels 8-15 m loa List of owners - fishing id - vessels
 
      Pages 639
      Pris 650 .- mva og porto inkl
      Price 650 .- VAT and postage incl. (Norway)






      
 
Illustrert Norsk Skipsliste Del 3 2020
 
 
Skip i Illustrert Norsk Skipsliste Del 3 2020 Fiskebåter 8 - 15 m | Vessels in Illustrated Norwegian Shipslist Vol 3 Fishing boats 8 - 15 m length
 
 
Del3  2020 Utgitt 2020 Published 2020  Neste Utgivelse Januar 2021 | Next Edition January 2021
Første gang utgitt 1987 First published 1987 Publisher Shipping Publications AS
ISBN-10 82-80528-34-5 ISBN-13: 978-82-90528-34-3

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no