Myre Fiskemottak As
Bolstadsvei 15
N- 8430 MYRE
Norway

Telephone (+ 47) 76 13 32 00
Telefax     (+ 47) 76 13 32 01
E-mail      ted@kystrederi.no
Internet     www.myrefiskemottak.no

Vi kjøper fisk 24 timer i døgnet
Kaiplass
Beboelsesbuer
Proviant
Egnebuer
Låner ut bil
Skaffer sløyere

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no