Solberg Pettersen As
Ropnesvei 78
N- 9107 KVALØYA
Norway

Internet     www.solbergpettersen.no
Telephone (+ 47) 77 66 56 00
Telefax     (+ 47) 77 66 56 11
E-mail      post@solbergpettersen.no

* Din leverandør av skipsproviant.
- Egen avdeling for skipsproviant
- Ferske kjøttvarerer
- Transittlager

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no