Published 2016-09-30 00:00:00
Nytt og spennende oppdrag for Havyard Ship Technology AS
Published by
Havyard Ship Technology AS

Havyard Ship Technology AS tar et steg i grønn retning med ny kontrakt for ombygging av to ferger fra konvensjonell til hybrid drift.

Havyard Ship Technology har inngått kontrakt med Torghatten Nord AS, for ombygging og hybridisering av to 120 PBE pendelferger. Fergene går i dag på samband tilknyttet E6 og riksvei 827 Drag - Kjøpsvik i Nordland, og vil etter ombyggingen framstå som betydelig modernisert og med økt levetid.

Arbeidet med ombyggingen vil starte umiddelbart, og skal sluttføres i løpet av året.
Arbeidet består i fornyelse av framdriftsanlegg og kraftelektronikk om bord, der Siemens AS står som en sentral leverandør av utstyr og kompetanse.
Herunder ligger installasjon av batteripakke, og forberedelser til eventuell framtidig helelektrisk drift.

Viseadministrerende direktør ved HST i Leirvik, Trygve Solaas, er fornøyd med at avtalen er på plass.
- Vi er svært glad for at Torghatten Nord AS har valgt oss til å gjennomføre denne ombyggingen. Vi har satset tungt på å omstille oss til også å være en leverandør i ombyggings- og reparasjonsmarkedet, og med denne kontrakten med Torghatten Nord har vi fått en god mulighet til å vise at vi også kan mestre denne typen oppdrag. Hybrid- og elektrisk drift tror vi vil være svært interessant framover, spesielt i fergesegmentet, og der ønsker vi selvsagt å være en interessant aktør framover.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no