Published 2017-02-03 00:00:00
Kystverket bygger nye OV Ryvingen ved Fitjar mV

Fitjar mekaniske verksted skal bygge Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen. Fitjar har tidligere bygd to av Kystverkets til nå tre nye multifunksjonelle fartøyer. Planlagt levering av OV Ryvingen er høsten 2018.

OV Ryvingen er det fjerde fartøyet i henhold til fartøysfornyingsplanen til Kystverket. Tidligere har Kystverket fått OV Utvær (2012), OV Skomvær (2013) og OV Bøkfjord (2016). De to førstnevnte ble levert av Fitjar mekaniske verksted i Hordaland, mens sistnevnte ble levert av danske Hvide Sande Shipyard. Fitjar vant kontakten på OV Ryvingen i konkurranse med tre andre aktører.

– I OV Ryvingen har vi tatt med oss driftserfaringene som vi har gjort oss med de tre foregående fartøyene. Dette er multifunksjonelle fartøyer, som utfører oppdrag innen farledsvedlikehold og oljevern, forteller prosjektleder for nybygget i Kystverket, Kurt-Ivar Gram Franck.

OV Ryvingen er tatt et steg videre, sammenlignet med de tre fartøyene som er levert tidligere. Fartøyet blir blant annet litt lenger, og har i tillegg utstyr som gir større kapasiteter på blant annet kran. Men viktigst av alt er kanskje at det er lagt vekt på å videreutvikle hybridløsningen som ble introdusert med OV Bøkfjord. Batteripakken på det nye fartøyet vil være nesten fire ganger så stor som på Bøkfjord. Det vil si at det er dobbelt så stort som den elektriske ferga MF Ampere, som går på strekningen Lavik og Oppedal i Sognefjorden.
Miljøprofil
Kystverket har altså hatt en tydelig miljøprofil i prosjektet med OV Ryvingen. I tillegg til at en betydelig del av tildelingskriteriene var knyttet til fartøyets miljøegenskaper, ble det lagt høye miljøkrav i anskaffelsens såkalte skal-krav, som batterihybrid og tilrettelegging for biodiesel.

Miljøkravene har ført til at tilbyderne har jobbet tett med sine underleverandører, og designet fartøy med lav miljøpåvirkning som grunnfilosofi. Ryvingen er dermed utrustet med flere innovative miljøløsninger.
Til hovedfremdrift har Fitjar valgt permanent magnet-thrustere med høy virkningsgrad. Fartøyet utrustes med to separate generatorer som drives av en stor moderne dieselmotor med variabelt turtall.

I konkurransen har også støy til omgivelser vært en del av tildelingskriteriene, og leverandørene har i tillegg planlagt tiltak for å senke støynivået mest mulig.
Kystverket planlegger å dele sine driftserfaringer med de nye systemene med resten av den maritime næringen, slik at alle kan ta del i erfaringer fra den allsidige bruken som Kystverket har.

Stor batteripakke
En stor batteripakke legger til rette for svært høy virkningsgrad og hybridfleksibilitet i fremdrift. Batteripakken er på hele 2000 kilowatt time (kWh). Ut fra Kystverkets driftsform kan Ryvingen gå på batteri alene i flere timer, og kan lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.

En annen innovativ løsning er at overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin under arbeidsdagen lagres i "thermos". Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no