Published 2017-02-03 00:00:00
Fire nye U-båter bygges i Tyskland
Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet.

Beslutningen innebærer et forpliktende og langvarig marine-marine samarbeid som omfatter både ubåter og andre kapasiteter. Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som allerede er i tjeneste både i Italia og Tyskland. Samarbeid med Tyskland inkluderer i tillegg industrielt samarbeid med norske selskaper.

– Ubåter er blant Forsvarets viktigste kapasiteter og har stor betydning for vår evne til å forsvare Norges maritime interesser. Det er viktig at vi nå har funnet en strategisk samarbeidspartner som vi kan bygge et omfattende og langsiktig samarbeid med. Dette gir et godt utgangspunkt for de langsiktige samarbeidsrelasjonene vi trenger for å opprettholde en troverdig ubåtkapasitet for fremtiden. Et omfattende ubåtsamarbeid med Tyskland vil sikre at Norge får de ubåtene vi trenger, samtidig som vi bidrar til Smart Defence og et mer effektivt materiellsamarbeid i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Norge vil nå gå inn i sluttforhandlinger med tyske myndigheter. Når myndighetsavtalen er på plass, vil Norge og Tyskland sammen forhandle med det tyske selskapet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), som er hovedleverandør av nye ubåter. tkMS er den største produsenten av ubåter i Vest-Europa. Verftet har lang erfaring med bygging av avanserte ubåter, og de har stor industriell kapasitet.

Planen er å få på plass en felles kontrakt for nye ubåter i 2019. Dette muliggjør en innfasing av nye ubåter fra midten av 2020-tallet og frem mot 2030, noe som igjen bidrar til at Norge kan opprettholde en kontinuerlig ubåtkapasitet når Ula-klassen fases ut.

– Ubåtene som Norge og Tyskland anskaffer vil sikre Norge et solid og fremtidsrettet ubåtvåpen. Norges tilnærming har hele tiden vært å basere anskaffelsen på et eksisterende ubåtdesign. Vi unngår dermed et omfattende utviklingsprosjekt med de usikkerhetene og kostnadene det ville medført. I tillegg vil vi nå få en større skala i produksjonen sammen med Tyskland, sier forsvarsministeren.

•Forsvarsdepartementet har utredet ulike løsninger for fremtidens ubåtvåpen siden 2007.
•Regjeringen planlegger å legge frem prosjektet for nye ubåter for Stortinget våren 2017. Dette understøtter Stortingets prioriteringer og den forsvarsstrukturen som er vedtatt (Se Innst. 62 S (2016 – 2017) ogProp 151 S (2015 – 2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren). Forut for fremleggelsen har prosjektet vært gjennom ekstern kvalitetssikring i to omganger (KS1 og KS2) i tråd med Finansdepartementets retningslinjer.
•Norges seks ubåter av Ula-klassen ble innfaset i perioden 1989 til 1992. Disse ubåtene er konstruert for en levetid på 30 år. Med dagens planer vil Forsvaret klare å holde Ula-klassen seilende frem til midten av 2020-tallet.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no