Published 2017-03-01 00:00:00
Havyard MMC og First Process fusjonerer
Published by
Havyard MMC AS

- Ingen andre vil ha den komplette kompetansen vi nå får innen fiskehåndtering, kulde og prosessering, sier Leif Gjelseth, leder for det nye selskapet som får navnet MMC First Process AS med egen logo. Målsettingen for det fusjonerte selskapet for 2017 er en omsetningen på en halv milliard kroner.
Styrene i Havyard MMC og First Process har nå signert en avtale med intensjon om å fusjonere. Selskapene og ledelsen har kjent hverandre i mange år, og i høst startet de samtaler om et nærere samarbeid. First Process har ønsket flere ben å stå på for å realisere planlagt vekst. MMC jobbet med flere nyvinninger innen pelagisk sektor og ønsket å styrke seg på dette området. Målsetting er å ha fusjonen endelig gjennomført i løpet av våren.
Samtalene endte altså opp med at det nå blir en fusjon mellom selskapene.
- Selskapene våre utfyller hverandre når det gjelder kompetanse, produkt og marked. Og vi kan nå levere større og mer komplette utstyrspakker enn det vi gjør i dag, sier Leif Gjelseth som blir administrerende direktør for MMC First Process og Petter Leon Fauske som blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet.
Sterkere aktør
MMC First Process vil bli en totalleverandør innen fiskehåndtering. Med MMCs Fish Handling i Fosnavåg, First Process på Sjøholt og MMC Kulde på Vigra, Haugesund og Tromsø vil MMC First Process ha en komplett kompetanse som ingen andre har.
- MMC First Process vil også få økt markedskraft og innovasjonskraft. Med de tre avdelingene under en felles paraply, kan man skape vekst og utvikling på en helt unik måte. For kundene vil det bety forenklede og forbedrede løsninger og et bredt sammensatt tilbud fra en og samme leverandør sier Petter Leon Fauske fra First Process som blir Vise administrerende direktør i det fusjonerte selskapet.
Det nye selskapet vil tilby det som trengs av utstyr fra fisken skal hentes ut av havet til pakking av ferdige porsjonspakninger til husholdninger. Det pågår en utstrakt utvikling av nye løsninger som helt nye mottakssystem for fisk og nye innfrysningsløsninger. I utviklingsarbeidet blir det lagt vekt på løsninger som krever mindre arbeidskraft, mindre energi og mindre emballasje og interntransport. I tillegg til å være fleksible når det gjelder sluttprodukt.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no