Published 2017-03-16 00:00:00
Havyard med STX-kontrakt
Published by
Havyard Group As
Havyard-selskapet HPR har inngått kontrakt på rundt 80 millioner kroner med STX France.

Havyard Production & Service (HPR) skal gjøre elektroarbeider i to av sju soner på en serie av cruisebåter til rederiet Celebrity Cruises, som er et datterselskap av Royal Caribbean Cruises. Kontrakten omhandler fire cruiseskip i EDGE-serien med opsjon på ytterligere ett cruiseskip i samme serie. Arbeidet på første nybygget begynner allerede i april og sikrer arbeid ut 2022. Skipene skal bygges STX France-verftet i Saint Nazaire. Hvert av skipene i Edge-serien har kapasitet til 2 900 passasjerer, lengde på 300 meter og veier hele 117 000 bruttotonn.

Viktig gjennombrudd og tillitserklæring
Managing Director i HPR, Nedim Jakupovic, sier kontrakten er viktig for HPR.
- Som andre bedrifter som har hatt sitt største marked innen offshore skipsbygging, så ser vi at det er utfordrende tider. Det har derfor vært et økt fokus i HPR på andre markeder, og vi har nå fått vår første kontrakt innen cruisesegmentet. Det er et viktig gjennombrudd for oss. Kontrakten er også gledelig fordi vi nå sikrer sysselsetting for en stor del av våre ansatte i flere år fremover.
HPR har bred erfaring innen mange typer fartøy, og har siden 2011 vært involvert i over tjue ulike fartøy, både nybygg og ombygginger. Dette er skip som isbrytere, OCV-er, PSV-er, ankerhåndterere, arbeidsbåter og fiskebåter. Nå skal denne erfaringen brukes i arbeid for STX.
HPR ble startet i 2011 som et datterselskap av verftet i Leirvik, Havyard Ship Technology men er nå et eget forretningsområde i Havyard Group ASA. Selskapet har vært en viktig del av Havyard som leverandør av både komplette pakker og støttefunksjoner innen kontrakts håndtering, engineering og prosjektstyring, elektro-, ventilasjon-, rør-, maling- og stillasarbeid. Men selskapet har i stadig økene grad også levert sine tjenester til selskap utenom Havyard Group.

Komplette løsninger
HPR har 300 ansatte innen de fleste fagdisipliner, i 2016 var omsetningen cirka 150 millioner kroner og med et resultat på cirka 3,5 millioner kroner. Hovedkontoret er i Polen, selskapet har avdelinger i Norge og Danmark og et nytt kontor er under etablering i Frankrike.
Nedim Jakupovic sier videre at selskapet HPR arbeider målrettet for å bli en viktig leverandør for flere verft.
- Målet er at vi i enda større grad skal arbeide også for andre enn Havyard. HPR har gjennom en ekspansiv vekst eksternt, tilegnet seg kompetanse innen flere og flere disipliner. Vi kan nå levere komplette løsninger på elektro, HVAC, rør og mer. Daglig jobber vi med flere nybygg hos andre verft, nå for tiden spesielt innen fiskefartøy. Dette har også gitt økt oppdragsmengde i flere forskjellige markeder som byggebransjen, tunnelprosjekter, industri - og nå også til cruiseskip.
Havyard som et ledende maritimt teknologiselskap
Konsernsjef Geir Johan Bakke sier at kontrakten med STX er i tråd med strategien i Havyard om å bli et ledende maritimt teknologiselskap
- Gjennom denne kontrakten vil HPR kunne sikre lønnsom vekst gjennom økt ekstern aktivitet, til fordel for alle våre hoved interessenter som er kunder, ansatte, eiere og leverandører. STX er et flott selskap og Frankrike et spennende land så denne kontrakten blir viktig for fremtiden og for at HPR skal nå sine mål.


© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no