Published 2017-06-09 00:00:00
Havyard vant storkontrakten på fem ferjer
Published by
Havyard Ship Technology AS

Havyard innfrir knallharde miljøkrav og får både levere design, utstyr og bygge de fem nye Fjord1-ferjene. Samlet kontraktsverdi er i overkant av en milliard kroner.

Havyard Ship Technology har alt tre ferjer under bygging ved verftet i Leirvik i Sogn og tar med denne totalleveransen virkelig steget inn i transportmarkedet og ikke minst blir konsernet en ledende leverandør av elektriske ferjer.
- Vi har dratt nytte av den samlede kompetansen vi har som maritimt teknologikonsern der alle disipliner har vært involverte i samarbeid mellom forretningsområdene Design & Solution, Ship Technology og Power & Systems. Dette har vært avgjørende for at vi kunne tilby en totalløsning som innfridde de svært strenge miljøkravene til disse ferjene, sier konsernsjef Geir Johan Bakke.
Han er glad for at Havyard bidrar og tar del i den grønne revolusjonen innen dette feltet.
- Med disse ferjene tar vi i bruk mulighetene som ligger i digitalisering og gir både oss og Fjord1 et solid fotfeste i framtida og den fjerde industrielle revolusjonen.
Havyard Design & Solutions har en virtuell modelltank der man har kjørt kontinuerlige datasimuleringer på skrogutforming, og der det er testet hundrevis av forskjellige skroglinjer for å optimalisere energiforbruket i disse sambanda.
- Og nå kan vi levere ei ferje som går på batteri hele overfartstida.
Havyard har bred kompetanse samlet fra utvikling og bygging av skip til bruk i offshore, havvindindustri, fiskeri og havbruk. I dette arbeidet har man også brukt big data knyttet til energiforbruk, sjøegenskaper, vind, strøm og bølger. Det er erfaring man har dratt direkte nytte av i arbeidet med batteriferjene.

Leder for FoU-arbeidet i Havyard, Kristian Voksøy Steinsvik, forteller at Havyard har bygget opp datamodeller for disse spesifikke ferjesambanda der man ser på de ulike fasene av overfarten og også kombinerer det med ulike værdata.
- Miljøkravene til de helelektriske ferjene gjorde at vi måtte gå ekstremt til verks for å spare energi. Da kunne vi bruke de verktøyene vi har utviklet over tid og brukt i andre segment. Med disse verktøyene får vi gjort detaljerte og pålitelige beregninger med mange variasjoner, og nå fikk vi belønning for at det ikke er nytt for oss å være involverte i designprosesser med strenge miljøkrav.
Alt utstyr på batteri
Tre av ferjene skal inn på strekninga Hareid-Sulesund og to på Magerholm-Sykkylven, begge strekningene i Møre og Romsdal. Ferjene er 111 meter lange og skal ta 120 biler.

I arbeidet med utviklingen av ferjene tar man også steg i retning av autonome fartøy. Blant annet blir dataverktøy brukt til å drive ferjene på en mest mulig energieffektiv måte uavhengig av hvem som er på broa.

Alt utstyr på ferjene er lagt opp til å gå på batteri, samtidig er det full backup med dieseldrift ved lengre strømstans.

Havyard Design & Solutions leverer design og engineering, Havyard Ship Technology skal bygge ferjene mens Power & Systems leverer hybrid framdriftssystem, broløsninger og automasjon, batterisystem, laddesystem og elektriske system.
- Havyard har dermed totalpakken som skal sørge for sikker og optimal operasjon av ferjene både til effektiv framdrift, lading, håndtering og navigering, sier EVP Power & Systems, Tor Leif Mongstad.
Dagfinn Neteland, administrerende direktør i Fjord1 sier det var tøff konkurranse om disse kontraktene, men at det til slutt ble Havyard Groups kvalitet, sine leveringstider og som alltid pris, som var utslagsgivende.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no