Published 2017-06-19 00:00:00
Sølvtrans bestiller ny brønnbåt ved Aas Mek
Published by
Aas Mek Verksted AS

Sølvtrans og Aas Mek. Verksted har inngått kontrakt på bygging av en ny brønnbåt, med opsjon på søsterskip. Brønnbåtene er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST, med en lastekapasitet på 2500 m3.

Samlet ordreverdi er nærmere 500 millioner kroner, opplyser verftet i en pressemelding.

Designet er helt nytt, og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til Aas Mek. på høsten neste år for utrustning. Overlevering til rederiet forventes å bli i april 2019.

– Dette blir det 29. og 30. nybygget vi leverer til Sølvtrans/bbs-rederiet.
Sølvtrans AS er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet i Skottland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge. Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt- bygger, og vi er svært glade for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år, uttaler adm. dir. Halvard Aas i pressemeldingen.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:
Lengde o.a. 69,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter.
Lasteromsvolumet er på 2500 m3, som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for ti personer.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten vil også være utstyrt med UV-system for vannrensing for semilukket transport.
Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, og AGD-behandling ved bruk av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no