Published 2017-07-03 00:00:00
Nye Odd Lundberg kontrahert ved Karstensens
Published by
Karstensens Skibsværft A/S
Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om design og bygning af en 69,99 m kombineret snurper / trawler !

Odd Lundberg AS ejer og driver i dag en 59 m snurper/trawler med samme navn, ”Odd Lundberg”. Dette fartøj er bygget i 2003, og vil blive lagt ud til salg.
Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af tobis og blåhvilling (norsk: Kolmule / fiskeri vest af Irland). Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.
Familierederiet blev etableret tilbage i 1918, og i dag er det fortsat Lundberg familien som ejer og driver selskabet. Tredje generation består af brødrene Geir og Tore Lundberg, hvor Geir er daglig leder af rederiet.
Rederiet er allerede fremtidssikret, idet Geir Lundbergs 2 sønner også er særdeles aktive i rederiet; Mats Lundberg sejler som skipper og Stian Lundberg er maskinchef ombord.
Nye ”Odd Lundberg” vil blive rederiets 4 nybygningsprojekt.

Rederi og værft har jobbet sammen i gennem en længere årrække, i forbindelse med reparation og vedligehold af eksisterende skib.
Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Odd Lundberg har udvist, og ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde med rederiet.
I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er også nye ”Odd Lundberg” af eget design.
Karstensens Skibsværft har med nye ”Odd Lundberg”, i alt 16 pelagiske fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år.

Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.
Sikkerhed og arbejdsforhold er bla tilgodeset ved at ”Odd Lundberg” vil have hele lastedækket er gjort vandtæt med vandtætte skibssider. Det øger sikkerheden, og fribordet øgets med nærmere 3,0 m.
Endvidere har Rederiet valgt at satse på en fremtidssikret løsning for winche-anlægget, som vil blive elektrisk drevet. Dette for at gavne det eksterne og interne miljø (lavere støjniveau). Udover wincherne, så vil fiskepumpen også være elektrisk drevet. Rapp Marine skal levere det komplette winche- og fiskepumpeanlæg. Nye ”Odd Lundberg” vil også blive leveret med elektrisk drevet nothaler. Kran- og nothalerudrustningen skal leveres af Triplex.

Fremdrivningsanlægget vil komme til at bestå af en MAN Diesel & Turbo hovedmotor på 3600 kW med 2-speeds gear- og propelleranlæg fra Brunvoll (tidligere Scana Volda). Hovedmotoren er optimeret ift skibets driftsprofil, med mulighed for PTI/Boost ved krav om højere effekt. Der monteres Samt Ventus hylseovervågingssystem for ekstra fokus på at opdage slitage på et tidligere stadie og hindre skadelige udslip.
En række øvrige leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som kvalitet, innovation og drift sikkerhed.
Nye ”Odd Lundberg” skal leveres i Juni 2019.

Fartøjets hoveddimensioner:
Længde overalt 69,99 m
Bredde moulded 15,20 m
Dybde shelterdæk 9,20 m
Øvrig teknisk data:
Hjælpemaskineri Cummins, 1 x 992 kW / 2 x 567 kW
Winch anlæg Rapp Marine / Elektrisk
Sidepropellere 1 x 950 / 1 x 850 kW
RSW-anlæg Johnson Controls, 2 x 1100 kW
Vakuum anlæg C-Flow, 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank


Som et kuriosum kan det nævnes, at Karstensens Skibsværft blev etableret i 1917, og dette selskab drives i dag også af tredje generation. 100 års jubilæet vil blive fejret i September-måned.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no