Published 2017-07-05 00:00:00
Salt Ship Design designer nye brønnbåter
Salt Ship Design designer nye brønnbåter for DESS Aquaculture Shipping

Rederiet DESS Aquaculture Shipping AS (DESS Aquaculture) i Grimstad, har kontrahert nye brønnbåter med design fra Salt Ship Design. Fartøyene skal bygges av Sefine-verftet i Tyrkia. Det er inngått kontrakt på to fartøy med opsjon på ytterligere to, og de to første skal leveres fra verftet i 2019.
DESS Aquaculture har spesialisert seg på å bygge, eie og drive oppdrettsfartøy - og dette er den tredje kontraheringen som gjøres siden selskapet ble etablert i juni 2016. Det er knyttet store forventninger til de nyutviklede brønnbåtene, som alle er sikret langsiktige kontrakter med Marine Harvest.
De nye fartøyene er 84,4 m lange, 16,0 m brede og har en brønnkapasitet på mer enn 3500 m3. Partene har samarbeidet over lengre tid for å utvikle et brønnbåtdesign med utgangspunkt i skånsom fiskehåndtering i kombinasjon med sterkt fokus på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyene har flere nye og spennende designløsninger, og innebygd en stor fleksibilitet i forhold til ulike typer behandlingsmetoder.
- Vi har i lengre tid jobbet tett sammen med DESS Aquaculture og Marine Harvest for å se på hvordan brønnbåtoperasjoner kan gjøres mer skånsom for fisken, og hva som er operasjonelle krav til en moderne og effektiv brønnbåt. For våre designere har det vært veldig spennende og lærerikt å samarbeide så tett med et miljø med slik førsteklasses oppdrettskompetanse, sier Arne Stenersen, administrerende direktør i Salt Ship Design.
Innen akvakultur og fiskeri er markedet for tiden godt, og disse markedene vil være svært viktige for Salt framover. Salt skal i tillegg til designutvikling levere komplett engineeringspakke til Sefine. Dette er derfor en veldig viktig kontrakt, som adderer seg til en ordrebok på 13 fartøysdesign som er under bygging ved norske og utenlandske verft.
I juni i fjor kontraherte samme rederi et Sea Harvest fartøy (slaktebåt) basert på design fra Salt.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no