Published 2017-07-05 00:00:00
Steinar Olaisen overlevert fra Aas til Nova Sea Service
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 3. juli 2017 sitt nybygg nr. 198, en brønnbåt av typen AAS 3602 ST til rederiet Nova Sea Service AS som er eid av Nova Sea AS. Dåpen vil finne sted på Lovund den 8. juli med Tove Helene Os som gudmor.
Nybygget er et nyutviklet design med type betegnelsen AAS 3602 ST med en lastekapasitet på 3600 m2, tilsvarende 540 tonn med levende laks. Det nye designet er utviklet av verftet på basis av vår lange erfaring med denne type fartøy. Det er skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energi forbruk og størst mulig fart på last og ballast. Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er en videreutvikling av vårt spesielle forskips design som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet.
Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.
Båten er arrangert med 11 enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.
Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom, samt skye lounge med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 o panoramautsikt.
Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.
Lasterommet er på totalt 3600 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.
For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 10 m trykkhøyde.
Det er montert to doble vakuumpumpe anlegg med 4 x 6400 l tanker.

Båten er arrangert med CO2 luftere, oksyginering m m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.
Båten er utstyrt med filter og UV anlegg for behandling av sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport o.l.
Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kw ved 7 grC, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grC pr time.

Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l i forbindelse med lasting langs mærene.
Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssytem "Well Wash".
• Lengde o.a : 79,80 m
• Lengde p.p. : 77,12 m
• Bredde : 16,00 m
• Dybde i riss : 7,60 m
• Tonnasje : 3401 BT
• Lasteromskap. : 3600 m3
• Servicefart, : 14,5 knop

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no