Published 2017-08-29 00:00:00
Zephyr Fishing Company på Shetland velger ST-design og norsk
Published by
Skipsteknisk AS

Larsnes Mekaniske Verksted AS har signert storkontrakt med Zephyr Fishing Company Ltd. Lerwick, Shetland for bygging av en 75,40m x 15 m Pelagisk Tråler av ST-125 design.
Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund i nært samarbeid med rederiet og blir den tredje i rekken til dette rederiet. Det ligger gode relasjoner mellom partene til grunn for denne kontrakten. Skipet er en topp moderne Pelagisk Tråler, hvor siste teknologi er benyttet for både skipsdesign og utstyret om bord. Leverandørene av utstyr er i stor grad de samme som de har hatt på tidligere fartøy. Fremdriftsmaskineriet skal gi skipet en fart på rundt 17 knop og er av annerkjent og vel utprøvd fabrikat.

Kjølesystem for fisk og tilhørende pumpesystemer er innrettet for hurtig og effektiv avkjøling og smidig håndtering av fisk, som sikrer premium kvalitet og effektiv håndtering med minimal skade på produktet.

Skipet vil bli utrustet på Larsnes etter at skroget er levert fra Larsnes sitt samarbeidsverft i Polen. Ferdig skip leveres til rederiet sommeren 2019.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no