Published 2017-08-29 00:00:00
Skipsteknisk utvikler verdens største kabellegger
Published by
Skipsteknisk AS

I sterk konkurranse med andre internasjonale designere, valgte det franske selskapet Nexans, det norske designselskapet Skipsteknisk til å utvikle deres nye kabellegger. Med en kapasitet på 10.000 tonn høyspentkabel i svingskiven på dekk, vil dette bli en av verdens aller største kabelleggere.

Fartøyet som har fått benevnelsen ST-297 CLV, har en lengde på ca 150 meter og vil i tillegg til høyspentkabler, også kunne frakte og legge fiberoptiske kabler og utføre såkalt bundling. ST-297 CLV er designet med høy redundans både i propulsjon (DP3) og i det svært avanserte kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og holde posisjonen sin selv under ekstreme værforhold.

Skipsteknisk og Nexans har allerede arbeidet med utviklingen av fartøyet i mer enn et år, og etter en tøff anbudskonkurranse, ble det det Kroatiske verftet Uljanik i Pula som skal bygge kabelleggeren, som skal leveres i Q3 i 2020.

Skipsteknisk AS har base i Ålesund og har en stab på omkring 80 ingeniører og sivilingeniører inkludert elektroingeniørfirmaet SkanEl. Firmaet har etter bortfallet av offshore, opparbeidet en sterk ordrereserve først og fremst gjennom fiskefartøyer, men også gjennom flere havforskningsfartøyer. Kontrakten for Nexansfartøyet representerer i størrelsesorden 20.000-25.000 ingeniørtimer, og bidrar til å trygge arbeidsplassene ytterligere framover.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no