Published 2017-09-11 00:00:00
Ocean Farm 1 ankommet Frohavet

Ocean Farm 1 – verdens første oppdrettsanlegg til havs – har nå ankommet Frohavet. Anlegget kan utgjøre de første stegene mot en ny æra innen havbruk. Ocean Farm 1 er utviklet ved hjelp av verdensledende norsk ekspertise innen fiskeoppdrett og offshore og skal brukes til å teste ut hvordan havbruk kan vokse på en bærekraftig måte.

Ocean Farm 1 er bygget som en fullskala pilot og utformet for å teste ut både biologiske og teknologiske sider ved å drive fiskeoppdrett til havs.

Et svar på verdens behov for mer og sunnere mat
Innen 2030 må verden produsere 70 prosent mer mat, og det må vi gjøre med lavere ressursbruk og med et minst mulig miljøavtrykk. Havene dekker over to tredjedeler av jordens overflate, men bare 2 prosent av maten vi spiser kommer fra havet, målt i energi. Det å produsere animalsk protein gjennom havbruk krever mindre ressurser og er mer klimavennlig enn husdyrhold på land. Siden tradisjonelt fiske er bortimot fullt utnyttet, blir vekst i havbruk avgjørende for å skaffe mat til kommende generasjoner.

Tildelt første utviklingstillatelse
Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nylig å dele ut utviklingstillatelser innen havbruk. Målet er å stimulere til utvikling av ny teknologi og løsninger som kan bidra til at bransjen kan vokse samtidig som hensynet til miljø og bærekraft er ivaretatt. Ocean Farm-prosjekt er rettet inn mot nettopp denne utfordringen, og SalMar var den første norske produsenten som ble tildelt denne type utviklingstillatelse.

Utviklet i Norge, bygget i Kina
Bak prosjektet står et unikt tverrfaglig partnerskap mellom norske aktører med verdensledende ekspertise innen havbruk, offshore og relevant forskning (se liste over deltakere nedenfor). Resultatet er en konstruksjon med de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore og som samtidig ivaretar laksens biologiske behov. I utviklingen av tekniske løsninger er hele driftsmodellen vurdert, og nye tilnærminger til ulike operasjoner er utviklet. Ut over etablerte byggestandarder i havbruksnæringen er regelverk og byggestandarder fra offshoreindustrien tatt i bruk. Ocean Farm 1 er bygget hos CSIS-gruppen (The China Shipbuilding Industry Corporation) i Qingdao i Kina.

Et fullskala pilotanlegg
Sluttføringen av byggeprosjektet er en viktig milepæl for SalMar, men det er nå arbeidet starter for alvor. Ocean Farm 1 er et fullskala pilotanlegg for testing, læring, forskning og utvikling. Det blir utrustet for forskningsoppgaver, med særlig fokus på biologiske forhold og fiskevelferd. Målet er å redusere miljøavtrykket, forbedre fiskevelferd og svare på bransjens arealutfordringer. Erfaringer og nye løsninger fra prosjektet kan utgjøre starten på en ny æra innen bærekraftig produksjon av sjømat, og kan potensielt tas i bruk over hele verden.

Dette er Ocean Farming
Selskapet bak havmerden er Ocean Farming AS, et selskap i SalMar-konsernet – etablert etter målsetting om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Ocean Farming vil gjennom utvikling og realisering av ny teknologi og gjennom operativ erfaring tilegne seg den særskilte kompetanse som kreves av denne neste generasjons form for fiskeoppdrett. Ocean Farming har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge i prosjektutredningsfasen.

Ocean Farm 1, dimensjoner
Høyde: 68 m
Diameter: 110 m
Volum: 250.000 m3

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no