Published 2017-12-28 00:00:00
VARD bygger garn/ linebåt for Orten Fiskeriselskap
Orten Fiskeriselskap AS frå Aukra har inngått kontrakt med Vard Aukra AS om bygging av en 15 meter kombinert garn- og linebåt. Båten får Seacondesignet SC15, og vil få navnet MS Ragnhild Kristine. Pl

Seacon har jobbet med utvikling av SC15 designet over flere år, og utført flere modellforsøk ved Stadt Towing Tank for å optimalisere drivstofføkonomi og fart innenfor dette lengdesegmentet. Det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet. MS Ragnhild Kristine skal drive tradisjonelt garnfiske og linefiske og er utrustet for dette formålet.

SC15-serien: - Denne fartøyserien er konsturert for å utnytte lengdebegrensingen i kvotebestemmelsene på 15 meter. Innenfor denne begrensningen har SC15 det meste av det en moderne kystfiskefartøy har. SC15 er konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet.

Fangstbehandling: - MS Ragnhild Kristine skal drive garnfiske og linefiske etter hvitfisk. Autolinesystem med magasiner for ca. 30.000 krok og garnbinger med kapasitet på ca. 600 garn legger grunnlaget for et effektivt fiskeri. Med et lasterom på ca. 120 m3 vil MS Ragnhild Kristine være i stand til å levere fisk av høg kvalitet. På hoveddekk blir det fabrikk for behandling av fisk.

Innredning: - Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for mannskapet på tilsammen 8 personer i 4 to-manns lugarer. Lugarene har egne dusj/toalett.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no