Published 2018-02-06 00:00:00
Wilson Nybyggingskontrakt på to 2 600 dwt bulkskip

Wilson har inngått avtale med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. (Hubei, Kina) om bygging av to bulkskip med størrelse 2 600 dwt. Wilson har tatt levering av to tilsvarende skip fra samme verft, mens et tredje skip forventes levert i løpet av andre kvartal 2018.

De to nye skipene er stipulert levert i løpet av 2019 og vil ha en kostpris i størrelseorden MEUR 4 per skip. Avtalen er inngått med forbehold at tilfredsstillende sikkerhetsstillelse fra verftets side ("refund guarantee") blir stilt. Forbeholdene forventes avklart i løpet av andre kvartal 2018, og ytterligere informasjon om kontraktene vil bli offentliggjort om forbeholdene blir løftet og kontrakene gjort effektive.

Nybyggingskontrakten underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette tonnasjesegmentet.

Wilson opererer p.t en flåte på 118 skip hvorav 82 er eiermessig kontrollert. Av disse er 28 innenfor 2 000 dwt/NRL-segmentet

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no