Published 2018-04-25 00:00:00
Wilson Rye solgt

Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Rye for EUR 525.000. Skipet er bygget i 1976 ved Kleven verft og er på 6 232 dwt.

MV Wilson Rye var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Rye vil gi regnskapsmessig gevinst da skipet selges til noe over bokført verdi. Transaksjonen vil tilføre selskapet positiv likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen er høyere enn påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 117 skip hvorav 81 er eiermessig kontrollert av selskapet

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no