Published 2018-06-22 00:00:00
Salt Ship Design designer ny brønnbåt for Alsaker Fjordbruk.

Alsaker Fjordbruk på Onarheim har kontrahert ny brønnbåt med design fra Salt Ship Design. Fartøyet skal bygges av Astilleros de Murueta i Spania, og skal leveres fra verftet i 2020.
Alsaker er et vertikalintegrert oppdrettskonsern, og en av de største privateide aktørene innen produksjon av smolt og matfisk. Konsernet har utviklet og driver flere smoltanlegg, eget slakteri og har et stort antall matfiskkonsesjoner.
Partene har samarbeidet over lengre tid for å utvikle et brønnbåtdesign med utgangspunkt i skånsom fiskehåndtering i kombinasjon med sterkt fokus på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyet har flere nye og spennende designløsninger, og innebygd en stor fleksibilitet i forhold til ulike typer behandlingsmetoder.
Salt har i lengre tid jobbet tett sammen med Alsaker for å se på hva som er operasjonelle krav til en moderne og effektiv brønnbåt. Det er veldig spennende og lærerikt å få lov å samarbeide med et miljø med slik førsteklasses oppdrettskompetanse og et så sterkt engasjement. Samarbeidet med Alsaker og MMC First Process, som skal levere en stor fiskehåndteringspakke, har resultert i et svært effektivt fartøy med en unik operasjonell fleksibilitet.
Det nye fartøyet er 90,7 m langt, 18,6 m bredt og har en brønnkapasitet på mer enn 5000 m3.
Innen akvakultur og fiskeri er markedet for tiden godt, og disse markedene vil være svært viktige for Salt framover. Salt skal i tillegg til designutvikling levere komplett engineeringspakke til Murueta. Dette er derfor en veldig viktig kontrakt, som adderer seg til en ordrebok på 15 fartøysdesign under bygging ved norske og utenlandske verft.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no