Published 2019-02-14 00:00:00
Aas Mek Verksted har inngått ny kontrakt med Sølvtrans
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek Versted har inngått kontrakt med Sølvtans AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 2502 ST. Dette er søsterskip av verftets bygg nr. 199 og bygg nr 200 som begge skal leveres i løpet av 2019 til samme rederi.
Båten blir nybygg nr 204 og blir den 32. båten vi leverer fra verftet til Sølvtrans rederiet.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 2500 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling og sideveis sirkulasjon i lasterommene, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.
Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet i november 2020.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene. I tillegg er båten også arrangert for å være servicefartøy for ulike oppdrag for oppdrettsanleggene.
Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 69,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.
Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Sølvtrans AS er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet i Scotland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge.

Fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år.

Kontaktperson verft; Halvard Aas, tlf: 922 33 150
Kontaktperson rederi; Roger Halsebakk, tlf: 908 63 289

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no