Published 2019-04-23 00:00:00
Wallenius och SOL bildar nytt rederi
Published by
Svensk Sjöfarts Tidning
Nya Wallenius SOL opererar linjetrafik med roro-fartyg från svenska och finländska hamnar i Bottniska viken till kontinenten och England.

Wallenius och Svenska Orient Linien (SOL) har bildat ett nytt, gemensamt ägt rederi Wallenius SOL AB, som inleder linjetrafik med roro-fartyg från fem svenska och finländska hamnar i Bottniska viken till kontinenten och England. Baslasten utgörs av export och import för skogsindustrin, men linjen är även öppen för andra kunder. Totalt ska fem fartyg sysselsättas i trafiken, av dessa kan upp till fyra bli nybyggen.
De skogsbolag med vilka Wallenius Sol inledningsvis har ingått skeppningsavtal är Stora Enso och Mestä Board.
– Vi är beroende av effektiva och miljövänliga transporter för våra produkter. Samarbetet med Wallenius SOL ökar vår konkurrenskraft globalt samtidigt som vi genom nya fartyg avsevärt reducerar vår miljöpåverkan, säger Knut Hansen, SVP Logistics Global, Stora Enso.
En befintlig kund som följer med in i det nya rederiets trafik är BillerudKorsnäs.
Fristående rederi
Den del av nuvarande SOL:s verksamhet som överflyttas till Wallenius SOL omfattar i princip allt utom medelhavstrafiken och Transprocon. Wallenius Sol är ett helt fristående rederi med egen verksamhet, även om det under de närmaste åren inte blir några större förändringar jämfört med den roro-trafik som vi har opererat, förklarar Ragnar Johansson, som blir vd för det nya rederiet.
– Till en början kommer rederiet att vara lokaliserat hos oss. Det blir business as usual fram till att nybyggda fartyg kommer. I princip blir det samma människor som gör samma saker under ett och ett halvt års tid. De fartyg som idag trafikerar är tänkta att fortsätta tills de blir avlösta av nybyggen

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no