Published 2019-06-12 00:00:00
Oma skal levere to SWATH Crew Transfer Vessel.

Oma Bååtbyggeri har tegnet kontrakt med Offshore Windservice A/S om bygging av to SWATH Crew Transfer Vessel. Fartøyene blir en videreføring av FOB Swath 8, som ble levert 20. september 2018. I likhet med denne bygges de for dansk flagg.

Dette blir verftets bygg nr 544 for levering i november 2020 og bygg 545 for levering i november 2021

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no