Published 2019-11-21 00:00:00
Aas mek Versted med ny ordre fra Nova Sea Service

Vi vil her orientere om ny kontrakt inngått med Nova Sea Service AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid.
Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy.

Skipet skal bygges med Diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.
ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.
Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i september 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 76,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.
Lasteroms volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.

Nova Sea Service AS ble etablert i mai 2016 og holder til i Herøy kommune utenfor Sandnessjøen, og dette blir andre nybygget vi bygger for rederiet. Forrige nybygg var
M/S Steinar Olaisen som ble levert sommeren 2017, og det er svært hyggelig at vi nå kan starte på et nytt prosjekt med rederiet.

Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Nova Sea Service AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no