Published 2019-12-16 00:00:00
Ronjafisk levert fra Aas Mek Verk til Sølvtrans
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek. Verksted A/S leverer 12. desember sitt nybygg nr. 200, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen fant sted i Ålesund den 14. desember med Mrs. Su Cox som gudmor. Etter levering går nybygget til Skottland, og inn på langsiktig kontrakt for Scottish Salmon og deres oppdretts anlegg i Skottland.

Dette er andre nybygget verftet leverer til Sølvtrans i løpet av ei uke, og den tredevte båten vi har bygget til rederiet, samt at det er verftets bygg nr. 200, så dette kan sies å være en jubileumsbåt både for rederi og verft. Det er derfor veldig passende at båten har fått navnet Ronjafisk, som også var navnet på den første båten verftet leverte til Sølvtrans i 1995.
Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3.
Båten er søsterskip til vårt bygg nr. 199 som ble levert til samme rederi i juli i år. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.
Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.
Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø
Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk.
Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Ronjafisk er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksyginerings anlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.
Videre er det utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.
Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Ronjafisk er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.
Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk.
Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det er stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksyginerings anlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.
Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken.
• Lengde o.a : 69,96 m
• Bredde : 17,80 m
• Dybde i riss : 5,90 m
• Lasteromskap. : 2500 m3
• Servicefart : 13 knop
© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no