Published 2019-12-17 00:00:00
Stadyard bygger ny Skår Senior
Published by
Stadyard AS
Stadyard AS har inngått kontrakt med Skår Senior AS for nytt kombinert ringnot- og trålfartøy.

Stadyard AS på Raudeberg har inngått kontrakt med Skår Senior AS i Herøy for bygging av et topp moderne nyutvikla kombinert ringnot og pelagisk trålerfartøy av Marin Teknikk design.
Marin Teknikk AS (MT) inngikk designkontrakt tidligere i år med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy.

Det nye kombinerte ringnot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48,3 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht. rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500m3 RSW lastetanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes også for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabel innredning for 10 personer og lett is-klasse. Dette blir bygg nummer 46 ved Stadyard AS med levering i desember 2021.

Skrog og fremdriftssystem optimaliseres for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet.

Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul og bygges for fiske etter sild, makrell og lodde i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med fokus på å ivareta fangsten og å oppnå best mulig kvalitet. Det blir flere lokale leverandører som får nyte godt av kontrakten med utstyrsleveranser til fartøyet. Det kan nevnes Brunvoll Volda for framdriftsystem og MMC First Process for RSW system og fiskehandteringsutstyr.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no