Published 2019-12-19 00:00:00
Aas Mek Versted med ny kontrakt med Brønnbåt Nord Lofoten
Published by
Aas Mek Verksted AS
AAS 1202 STDE-Hybrid, brønnbåt med Diesel-elektrisk hybrid framdrift

Brønnbåt Nord Lofoten AS har inngått kontrakt med Aas Mek Verksted på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid.
Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova.

Skipet skal bygges med Diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.
ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 1200 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.
Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i november 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 63,86 m, Bredde 14 m og Dybde i riss 5,30 m.
Lasteroms volumet er på 1200 m3, fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Brønnbåt Nord Lofoten AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Dette blir det andre nybygget Aas bygger til Brønnbåt Nord, det første nybygget blir levert 1. kvartal 2021. Det er svært hyggelig at vi nå kan starte på et nytt prosjekt med rederiet.

Verftet ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord Lofoten AS som meget viktig for Aas Mek Verksteds posisjon som ledende brønnbåt bygger, er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip.


© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no