Published 2020-02-03 00:00:00
Aas Mek Versted bygger tre AAS 3002ST for Sølvtrans
Published by
Aas Mek Verksted AS

Vi har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging avtre brønnbåterav verftets eget design,type AAS 3002ST.De to første kontraktene ble inngått rett før jul,og den siste nå i slutten av januar. Detteer tre søsterskip og blir vårebygge nr. 208, 209 og 210.Brønnbåtenehar en lastekapasitet på 3000m3og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.Skrogeneblirbygget i utlandet og nybyggaskal overleveresrederieti løpet av 2022.Båteneer topp utstyrt for transport av levende fisk iåpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling avvann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.mNybyggaer designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusingo.l.,uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.Nybyggavil få følgende hoveddimensjoner;Lengde o.a. 76,96m, Bredde 17,80m og Dybde i riss 5,90 m. Lasteromvolumet er på 3000m3som gir en kapasitet på føring av 400-450tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste-og lossesystem. Båtenevil ha innredning for 12personer

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no