Published 2020-04-29 00:00:00
Aas Mek. Verksted har levert MARSALI til Migdale Transport
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 23. april sitt nybygg nr. 202, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST til rederiet Migdale Transport Ltd.
Etter levering, som er utsatt pga av pga koronapandemien går nybygget til Scotland og inn på fast charter for Cooke Aquaculture sin oppdretts aktivitet i Scotland.
Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Båten er også utrustet med dewater laste/losse system for ferskvanns behandling av fisken. Nybygget er utstyrt med eget ferskvanns produksjonsanlegg med kapasitet på 3000 m3 pr døgn, som tilsvarer at den kan fylle lasterommene med eget produsert ferskvann 2 ganger i døgnet for bruk ifm ferskvannsbehandling av fisken for lus, parasitter o.l.

Båten er videre arrangert for sortering, avlusing med filter for oppsamling av lus.
Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 m. Dette for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.
Lasteroms volumet er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott, CO2 strippere og trykk laste- og lossesystem for lukket transport
Lasterommet er på totalt 1500m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.
For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 15 m trykkhøyde.
I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.
Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW kjøling, oksygenering m m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, avlusing og ferskvannsbehandling av fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.
Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og ferskvannsbehandling, gjenbruk av ferskvannet o.l. med bruk av over og undertrykks system uten bruk av vakuum pumpe.

Egne system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av overflater i lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.
For transport av fisk med lukket system er det montert CO2 strippere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.
Båten er utstyrt med lys og kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.
For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no