Published 2020-06-15 00:00:00
Skipsteknisk design for nye færøiske HAVBORG
Published by
Skipsteknisk AS
Skipsteknisk sikrer ny designkontrakt i utfordrende marked

Det er rederiet «Havborg» på Færøyene som satser og bygger ny fabrikktråler. Nybygget er av ST-119 design og leveres i 2022. Fabrikktråleren skal bygges av Tersan Shipyard i Tyrkia, et verft som gjennom en årrekke har bygget fabrikktrålere av svært høy kvalitet, basert på design fra Skipsteknisk AS.
Det nye designet er spesialutviklet i nært samarbeid med rederiet, og det er lagt stor vekt på effektive og sikre operasjoner i alle ledd om bord. Videre har det vært sterk fokus på optimal energiutnyttelse og lave utslipp til sjø og vann. Høg sikkerhet og komfort for mannskapet er også spesielt vektlagt.

Skipet har en total lengde på 87,5 m, en bredde på 18 m og bli arrangert for trippeltrål med forberedelse for senere installasjon av en 5. trålvinsj, som muliggjør tauing av fire tråler. Skipet vil utrustes med en avansert filletfabrikk, melfabrikk og rekefabrikk. I tillegg er det lagt opp til frysing av pelagiske arter. Nybygget vil få en fryseromskapasitet på 2250 m3. Skipet vil bli arrangert med en romslig og komfortabel innredning for 40 personer.

Dette er ikke første gang Skipsteknisk designer fabrikktråler for reder Mortan Johannessen. I 1990 leverte Mjellem & Karlsen i Bergen «Enniberg» til ham, et skip som har passert 30 år, men fortsatt er i full drift i rederiet. I en alder av over 80 år satser han nå friskt på å bygge en fabrikktråler som vil trone helt på toppen av hva som finnes i fabrikktrålerflåten i Nord-Atlanteren.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no