Published 2020-07-18 00:00:00
Aas Mek. Verksted har levert "Horda Pioneer" til Hordalaks
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek. Verksted A/S
leverte den 17. juli 2020 sitt nybygg nr. 203, en brønnbåt av typen
AAS 3002 ST til rederiet Hordalaks AS. Dåpen vil finne sted i løpet av høsten.

-Rederiet
Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping as, KF oppdrett as, Blom fiskeoppdrett as, Fylkesnes fisk as, Fremskridt laks as og Engesund fiskeoppdrett as.

Tekniske opplysninger
• Lengde o.a : 76,96 m
• Lengde p.p. : 74,53 m
• Bredde : 17,80 m
• Dybde i riss : 5,90 m
• Tonnasje : 2964 BT
• Lasteromskap. : 3000 m3
• Servicefart, : 12,5 knop

Nybygget er av verftets eget design med type betegnelsen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 m2, tilsvarende 450 tonn med levende laks. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Nybygget er utstyrt med UV og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. RSW anlegget har en kapasitet på 2100 kW som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.
Laste og losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing. Samt et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via 2 store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av lastesystemet.
Hovedmotoren er Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.
Strømproduksjon besørges av to stk Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 374 kW.
For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere, 600 kw forut og 200 + 300 kw akter av type Brunvoll.
© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no