Published 2020-07-29 00:00:00
Nye SKAGERAK levert fra Karstensens Skibsværft

18 September 2018 blev der indgået kontrakt mellem rederiselskabet S 107 Skagerak og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 28,05 m Rejetrawler.
Skroget ankom, noget forsinket, til Skagen i Januar 2020, og det færdige skib blev, efter veloverstået fiskeprøvetur, navngivet/døbt Lørdag 25 Juli 2020.

Det nye fartøjet er en topmoderne rejetrawler, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustningen. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft. Det nye fartøj baserer sig på et design fra Vestværftet, men optimeret ihht Rederiets ønsker og krav.

Rederiselskabet S 107 Skagerak er blevet til som en fusion af ejerselskaberne bag S 107 Ulla Lindblad og S 430 Well-Bank. Det nye selskabet er et led i et løbende generationsskifte, hvor Lars Mose som ejer af Ulla Lindblad på sigt ønsker at overlade rederiet til Jens Chr Bang Andersen og Thomas Kristiansen som tidligere ejede Well-Bank, dette fartøj er nu solgt.
Lars Mose har drevet rejefiskeri i mange år med det nuværende fartøj, hvorimod Jens Chr Bang Andersen og Thomas Kristiansen primært har drevet hummer- og industrifiskeri.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid rederiet har udvist. Rederi og Værft har igennem mange år arbejdet godt sammen på Ulla Lindblad hhv Well-Bank.

Skroget er bygget med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk. Skrog med bak- og bådedæk, skanseklædning og galger er bygget i stål. Styrehus, signalmast og formast i aluminium. Skroget er bygget på rundspant med spejl agter, udfaldende bov og bulb. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og tværhæk.
Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak (tørtank), rum for bovpropeller / brændolie højtanke, discard tanke med kølerum i center, lastsektion (kølelast) med dobbeltbundstank for ferskvand under, maskinrum med vingetanke og hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, samt agterpeak med brændolie-, smøreolie- og hydraulikolietanke.
På hoveddæk er fartøjet delt i følgende vandtætte rum: Forepeak/storesrum, svalerum, og fabriksdæk. Mod agter/BB apteringssektion og SB 2-delt modtagerbinge, med udstødscasing SB og ventilationsskakt med nedgang til maskinrum BB. Helt agter værksted/omklædningsrum BB.
Aptering på hoveddæk er indrettet med 3 2-mands lukafer, toilet/bad med vaskeri, omklædningsrum samt gang og trappe.
På shelterdæk er indrettet storesrum under bak, lossedæk og 2 stk trawlspil og agten for dette dækshus i center. Agten for dækshus trawldæk med 1 stk trawlspil, trawlgalge med udstødscasing SB og ventilationsskakt med nedgang BB. Helt agter 3 nettromler og takkelluge.
Aptering på shelterdæk er indrettet med messe med dagrum, kabys, 1 2 mands lukaf og toilet/bad samt gang og trapper.
På dækshus / brodæk er monteret styrehus med 360° sigt og høje vinduer i agterkant.
Alt som vist på generalarrangement.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger:
Der er monteret 2 stk udkobelbare kraftudtag (PTO'er) på hovedgearet, disse er beregnet som primær drift af hydraulikanlægget.
For strømforsyning i øvrigt er fartøjet forsynet med 2 ens hjælpemotorer/generatorsæt, hver med en elektrisk ydelse på 127 kWe. Det elektriske system er opbygget for paralleldrift af de to generatorer. Endvidere forsynes el-anlægget med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af diesel generatorerne.
Under fiskeri, hvor hydraulik anlægget anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil én eller flere af hovedgearets PTO'er og dermed pumper være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på spillene, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til hydraulikanlægget. Følgelig er det kun nødvendigt at have 1 hjælpemotor i drift ad gangen.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no