Published 2020-09-11 00:00:00
Eidsvaag Opal ombygget til fôrbåt

Etter fire år i opplag er det tidligere supplyskipet WORLD OPAL, nylig levert fra Damen Shipyards Amsterdam, etter en omfattende ombygging til fôrbåt. Skipet var et av seks søsterskip levert fra Damen Shipyards i Romania, til World Wide Supply, og ble levert i 2013. Skipet fikk kort karriere i offshore, etter bare et år i Brasil ble det lagt i opplag. Selskapet ble overtatt av Borealis Maritime som solgte World Opal til Eidsvaag AS i 2019, med navnendring til Eidsvaag Opal..
I slutten av 1999 inngikk Eidsvaag AS kontrakt med Damen Shipyards for ombygging og konvertering av skipet til fôrtransport.
Ombyggingen innebar fjerning av dekket, fjerning av 300 tonn stål mens det ble installert 650 t. I tillegg til et lasterom er det installert 35 siloer for fôr, samlet lasteevne er 2800 t.
Etter fjerning av dekket ble skipet delt i to og det ble satt inn ny midtskip seksjon på 4.9 m. I tillegg ble bredden økt ved montering av 1.2 m brede spons- seksjoner

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no