Published 2021-03-15 00:00:00
GROTANGER levert fra Aas mek til Brønnbåt Nord
Published by
Aas Mek Verksted AS

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 9. mars nybygg nr. 205, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Brønnbåt Nord AS.
Etter levering gikk nybygget nordover på oppdrag for sine eiere. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert seinere når korona situasjonen tillater det.

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med et rom brønnvolum på 3000 m3.
Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via 2 store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av laste linjen.
Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.
Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting med integrert sortering av fisken, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.
Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.
Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.
Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.
Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.
Hovedmotoren er Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.
Strømproduksjon besørges av to stk Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.
• Lengde o.a : 76,96 m
• Bredde : 17,80 m
• Dybde i riss : 5,90 m
• Lasteromskap. : 3000 m3
• Servicefart : 13 knop

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no