Published 2021-12-29 00:00:00
Larsnes Mek. Verksted AS ny ordre fra Rostein AS

Rostein AS bestiller nok en brønnbåt med
Nybygget får bygg nr 71 og blir et søsterskip til Bygg 67 «Ro Sailor», som ble levert juli 2021. Nybygget er nr 10 i en serie fartøy designet av Skipskompetanse AS og skal ha en lastekapasitet på 2800 m3. Den skal være arrangert for åpen og lukket transport av fisk og smolt. Med dette nærmer Rostein seg nybygg for rundt 3,5 milliarder på Larsnes Mek, og dette underbygger hvor viktig havbruksnæringen er blitt for maritim sektor.

Båten vil bli topp utstyrt og den vil ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter. Båten skal ha TIER III maskineri og også annen teknologi for å spare drivstoff og redusere utslipp.

Skroget skal leveres i november 2022 og overleveres rederiet 01.05.2023

Hovedfakta for nybygget:

Navn: Ikke bestemt
Verft: Larsnes Mek. Verksted AS
Design: SK 6000 DM LFC III fra Skipskompetanse

Innredning for 12 personer
Lengde: 79,27 meter
Bredde: 15,00 meter
Tonnasje: 2999

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no