Published 2022-01-26 00:00:00
Torghatten Nord signerer kontrakt for drift av hydrogenferje

Torghatten Nord har signert kontrakt med Statens Vegvesen om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025. Arbeidet som skal gjøres frem mot første ferjetur vil få stor betydning i Norge og verden, og by på næringsmuligheter lokalt.
Torghatten Nord skal frem til kontraktsoppstart 1. oktober 2025 bygges to nye hydrogenfartøy samt at eksisterende hovedfartøy levert i 2012 skal mbygges fra naturgass (LNG) til lavutslippsløsninger.
– Jeg er stolt over at Torghatten Nord skal utvikle og drifte hydrogenferjer på Norges lengste og mest værutsatte ferjestrekning. Vi får nå ansvar for et klimaprosjekt i verdensklasse som åpner konkrete og spennende muligheter for grønn sjøtransport globalt, ny industri i Norge og lokalt næringsliv. Men alt vi gjør av nybrottsarbeid skal funderes på sikkerhet, driftsstabilitet og god reisekomfort for våre passasjerer, sier administrerende direktør I Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.
Torghatten Nord peker på at pionerarbeidet som nå settes i gang for å utvikle og drifte hydrogenferjene vil gi ringvirkninger for norsk hydrogenindustri, maritim næring og for Lofoten som reiselivsdestinasjon.
– Det satses på hydrogen nå, men det er ingen å selge til. Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, takket være Statens Vegvesens og regjeringens klimaoffensive avgjørelser.
Dette gir også betydelige muligheter for verfts- og utstyrsindustrien til å delta i kompetanseutviklingen innen bruk av hydrogen som energikilde. For eiselivet vil hydrogenferjene dessuten bli en unik mulighet til å ta reiselivssatsingen og den internasjonale merkevaren Lofoten et steg videre, sier Torkildsen
Fakta om saken:
• Det vil bli betydelig økt kapasitet på ferjene. Økt kapasitet ved oppstart av ny kontrakt i
2025 vil være 60 % for passasjerer og 40 % for personbilenheter
• Bodø-Røst-Værøy-Moskenes er Norges lengste ferjesamband
• Torghatten Nord skal drifte sambandet i 15 år, fra 2025 til 2040
• Som et ekstra krav til driftssikkerhet skal hydrogenferjene også kunne benytte annet
drivstoff. Det er krav om at minimum 85 prosent av energiforbruket er hentet fra hydrogen
for de to fartøyene som går hele året. Hydrogen skal fremstilles med lavt klimagassutslipp
• Suppleringsfartøyene skal ha null- eller lavutslippsløsning som biodiesel, biogass, strøm,
hydrogen eller en kombinasjon av disse
• De nye ferjene vil ifølge Statens Vegvesen redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26 500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferjer, som drives på naturgass (LNG). Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler
• Torghatten Nord har i samarbeid med Norwegian Ship Design i Førde utviklet et interessant og fremtidsrettet fartøysdesign for de nye hydrogenferjene

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no