Published 2023-02-20 00:00:00
Larsnes Mek. Verk inngår kontrakt med Myre Kystdrift
Published by
Larsnes Mek Verksted AS

Larsnes Mek. Verksted AS har inngått en avtale om bygging av et fiskefartøy til Myre Kystdrift AS i Vesterålen. Fartøyet blir verdens første kombinerte snurrevad /bløggebåt og er designet av Seacon AS i Måløy.

Fartøyet får verftets byggenummer 73 og designbetegnelse SC-51. Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag på kvitfisk og også tilpasset som bløggebåt til havbruksnæringen.

Myre Kystdrift AS har i dag et fartøy i dag MS Kystfisk som er rigget for snurrevad etter hvitfisk, i tillegg er rederiet også involvert i landanlegg med foredling i Myre. Det nye fartøyet er arrangert som ferskfiskfartøy med RSW-kjøling med ferskfisk fabrikk, i tillegg er fartøyet utrustet med automatisk bløggelinje for laks og ørret til bruk for Havbruksnæringen.

Rederne har vært miljøbevisste og og hatt fokus på klimaavtrykket i designprosessen. Det grønne skiftet er tatt vare på med den teknologi som finnes i dag for denne type fartøy, med optimalisert skrog, propell med dyse, to steps gir, variabel turtallsgenerator, «take me home» løsning og batteripakke med ca 1,5 Mwh.

Seacon AS har designet flere fartøy av denne type, men dette fartøyet er videreutviklet med bruksområde som bløggebåt til havbruksnæringen.

Fartøyet er første nybyggingsprosjektet Larsnes Mek Verksted AS og Seacon AS skal ha sammen, selv om vi tidligere har hatt noen mindre ombygginger på Seacon sitt design. Vi er svært fornøyde med å lande byggingen av enda et nytt fartøy til norske redere hos et norsk verft.

Ut i fra vår erfaring så vet vi at når utrustningen blir gjort i Norge, og med å bruke norske leverandører så utgjør det mellom 70-80 % av fartøyets totale verdi, samt at vi vil også få en innovativ og teknologisk videreutvikling som igjen forsterker kompetansen i den norske maritime klyngen.

Larsnes Mek. har med denne kontrakten en total ordrereserve på ca. 1,1 milliard norske kroner, og er sikret full sysselsetting ut 2024.

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no