Illustrert Norsk Skipsliste Del 2 2021.

Utgitt 2021 Published 2021

 

Fiskebåter lenger enn 15 m loa

Fishing Vessels longer than 15 m

 

Link til oversikt over fiskebåtene – Link to the fishing vessels

 

Brønnbåter

Live Fish carriers


Link til oversikt over brønnbåtene – Link to the live fish carriers

Eksempel på brønnbåtene – Example of live fish carriers

 

Ferjer og passasjerbåter i innenriksfart

Ferries and passenger vessels in domestic trade

 

Link til oversikt over ferjer og passasjerbåter - Link to ferries and passenger vessels

 

Statens fartøy

Marine-, los og kystverkets fartøy

Vessels owned by various Norwegian State departments

Naval vessels, pilot vessels and tenders


Link til oversikt over statens fartøyer - Link to vessels owned by various Norwegian State departments

 

Ca 2000 skip.

Pris Kr. 725 .- mva og porto inkl
Price Kr. 725 .- VAT & postage included (Norway)

 


Dealer in: Denmark    Norway