Mundal Båt AS
Storheim
N- 5938 SÆBØVÅGEN
Norway

Telephone (+ 47) 56 34 99 10
Telefax     (+ 47) 56 37 15 55
E-mail      mundal@mundal.no
Internet     www.mundal.no
Enterprise no.  953053926

Vi har spesialisert oss på bygging av fartøy inntil 90 fot (30m) i FRP-Sandwich.

Hovedbeskjeftigelse er prosjektering og bygging av:
-Fiskefartøy
-Arbeidsbåter
-Katamaraner for fiske, last og passasjer
-Survey-research fartøy
-Ombygginger
-Reparasjoner
-Skipskonsulenttjenester
-Produkter i avanserte komposittmaterialer
-Trykkbeholdere i karbon
-Flyteblokker, rating intil 4000m
-Paravaner, deprossorer og flotører
-Sub-sea equipment


© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no