Nordlys Forsikring
P.O.Box 346
N- 8003 BODØ
P.O.Box 346
BODØ
Norway

Telephone (+ 47) 75 54 40 88
Telefax     (+ 47) 75 54 40 89
E-mail      firmapost@nordlys-forsikring.no
Internet     www.nordlysforsikring.no

Stiftet 1858
Tilbyr alle dekninger innen sjøforsikring
EID OG STYRT AV FISKERNE SELV

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no