OSO Maritim AS
P.O.Box 20
ANDENES
Norway

Telephone (+ 47) 76 14 90 30
Telefax     (+ 47) 76 14 90 31
E-mail      johan@oso-maritim.no
Internet     www.oso-maritim.no
Enterprise no.  942076762


Som ett av landets ledende meglerforetak innenfor kj°p og salg av fiskefart°y, tilbyr vi f°lgende tjenester:
Meglerbistand ved kj°p og salg
Finansieringsbistand
Selskapsdannelse
Ervervstillatelse
Kj°pekontrakt/skj°te samt andre formaliteter
Markeds- og verdivurdering
Teknisk bistand under verkstedsopphold
Verdi og skadetaksering

ę 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no