Akono Imo no.:  

Remarks
Type Konsesjon / Kvotestorrelse
Konvensjonelle fartoy < 28 m Hj.lengde Torsk (11)
Hj.lengde Hyse/Sei (11)
Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (3,15)
Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (3,06)
Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (3,07)

NVG-Kystfartoygruppen Hj.lengde NVG-sild (10,55)
Fakt.NVG-Sild (4,59)

Kystmakrell-Garn/Snore < 13m Hj.lengde (10,61)
Fakt.Makrell,Garnfart.<13m (2,22)
Årskvoten tildelt fartoyet i adgangsregulerte fiskerier

Fiskeslag Område Redskap Kvote (tonn)
Hyse Nord for 62. breddegrad Konvensjonelle redskap 19,26
Makrell Alle områder Konvensjonelle redskap 155,51
NVG-Sild Alle områder Notredskap 138,45
Sei Nord for 62. breddegrad Konvensjonelle redskap 151,52
Torsk Nord for 62. breddegrad Konvensjonelle redskap 56,8
© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no