Published 2020-12-17 00:00:00
Miljøskipet «SELVÅG SENIOR»
Published by
Skipsteknisk AS

Rederiet Selvåg Senior AS fra Meløy har signert kontrakt med det tyrkiske verftet Cemre Shipyard for byggingen av en toppmoderne kombinert ringnotsnurper/pelagisk tråler, fullspekket av ny og grønn miljøteknologi.

Designet er utviklet i nært samarbeide og over lengre tid mellom reder og Skipsteknisk. Dette er det første nybygget av betegnelsen ST-136 LNG og er andre gang Skipsteknisk designer nybygg til rederiet Selvåg Senior. Selv om nåværende båt og den nye, er designet av Skipsteknisk til samme rederi – stopper likhetene her.
I forskipet skal det inn en nyutviklet vertikal gasstank av stor diameter med volum på hele 350m3. Flytende naturgass (LNG) blir skipets primære energibærer. Den vertikale gasstanken er plassert i forskipet – et område som ofte er utfordrende å utnytte til det fulle på denne typen fartøy. Dette fører til veldig god plassutnyttelse som igjen gjør at fartøyets hoveddimensjoner ikke påvirkes i like stor grad som om tanken skulle bygges som en mer tradisjonell horisontal tank. Nybygget vil ha en over alt lengde på 79,5 meter og en bredde på 16,2 meter.

Flytende naturgass holder en temperatur på omtrent -160°C og må varmes opp til gassform som holder romtemperatur for å kunne brukes av hovedmotoren som drivstoff. Overskuddsenergi fra oppvarmingen vil gå til å vedlikeholde det nedkjølte sjøvannet (RSW) i lastetankene.

Overskuddsvarme fra eksos skal gjenvinnes og omdannes til å produsere ren elektrisitet. Nye Selvåg Senior blir det første nybygde fiskefartøyet i verden med denne teknologien!
Kort oppsummert så vil minimalt med energi gå til spille.

Det skal installeres en batteripakke på 1 MWh. Batteripakken erstatter på mange måter en dieseldreven hjelpemotor og skal være med på å flate ut belastningen på hovedmotoren under seilas og i tillegg være strømkilde ved landligge. Ved landligge vil skipet ha stor mottakskapasitet av klimanøytral strøm til opplading av batteripakken. Skipets elektriske plattform er basert på en «DC-grid»-løsning som gir full fleksibilitet i å utnytte hovedmotoren over hele sitt turtallsområde. Det kan enklest beskrives som en automatisk og mer effektiv handtering av skipets vekslende driftsmønster og vil i tillegg ha store innvirkninger på propelloptimalisering.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no