Published 2022-10-05 00:00:00
Trafikverket Färjerederiet med miljardorder på fyra elfärjor
Published by
Svensk Sjöfarts Tidning

Fyra nya elfärjor med möjlighet till fjärrstyrning. Det är vad Färjerederiet beställde från varvet Holland Shipyards Group i Nederländerna 4/10.
Det är en rejäl investering som Trafikverket Färjerederiet sjösatte under tisdagen genom upphandlingen av de fyra eldrivna automatiserade färjorna för Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård, en investering på totalt en miljard kronor.

– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef i ett pressmeddelande.
En del av Vision 45
Satsningen är en del av rederiets Vision 45, en plan för en klimatneutral färjetrafik till år 2045. Det Nederländska varvet Holland Shipyards Group vann upphandlingen om de fyra elfärjorna som i första hand ska gå på el men som enligt pressmeddelandet även har backupmotorer som går på HVO.

Den första av färjorna har en planerad leverans sommaren 2024. Därefter kommer de andra färjorna med ungefär ett års mellanrum.

I kontraktet ingår en beställning av två frigående hybridelfärjor med fyra anläggningar för automooring, två laddstationer, en simulatoranläggning och ett fjärrstyrningscenter. Färjerederiets tilldelningsbeslut omfattar dock hela upphandlingen som totalt rör fyra färjor, åtta anläggningar för automooring och fyra laddningsutrustningar.

Framtidens färjor
De nya färjorna utrustas med smart teknik som gör att de ska kunna korsa färjeleden med endast en knapptryckning. Vid fartygets ankomst förtöjer de helt själva och fäller upp bommarna så att bilarna kan köra av. Under lossning och lastning pågår laddning av batterierna från landström. Även om färjorna är utrustade med mycket digitaliserings- och automatiseringsteknik kan de även köras som en vanlig färja.

Plats för 60 bilar
Den första färjan kommer att levereras kring årsskiftet 2022/23, sedan kommer de andra att levereras med ungefär ett års mellanrum. De kommer att ha plats för 60 bilar och kommer förutom batteritekniken även att vara utrustade med automooring.

– Det är en stor investering, men vi måste göra det. Generellt i dag ligger mellan 15 till 25 procent av vår totala energiförbrukning när vi lastar och lossar och trycker mot kajen. Ska vi då ladda med ström skulle vi behöva ladda 25 procent extra bara för det, säger Erik Froste.

Kan köras med ett knapptryck
Den nya tekniken gör att det bara kommer att behövas en knapptryckning för att färjorna ska korsa farleden. Vid avgång startar fartyget själv, lossar förtöjningarna och lämnar färjeläget. Under färden övervakar systemen trafik och annat som kan vara i vägen. Även vid ankomst förtöjer fartyget själv och laddar batterierna från landström. Laddningen får bara ta den tid som lossning och lastning pågår, cirka fyra minuter.
– Tekniken fungerar som ett stöd för personalen. Det tekniska systemet höjer säkerheten och gör det datorer gör bäst – lär sig att upprepa samma handlingsmönster. På så sätt hittas den mest miljövänliga körningen, säger Erik Froste i pressmeddelandet.

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no