Published 2023-02-17 00:00:00
Ulstein med kontrakt på cruiseskipsdesign for SunStone
Ulstein med kontrakt på sitt sjuande cruiseskipsdesign for SunStone

et amerikanske reiarlaget SunStone Ships går for eit nytt cruiseskip i deira INFINITY-klasse. Alle fartøya i denne klassa er designa av Ulstein Design & Solutions AS. Skipa er dei første som tok i bruk X-BOW-designet i cruiseindustrien, noko som både passasjerar og mannskap er svært nøgde med.

- Vi er svært glade for å ha signert ein ny kontrakt med CMHI Haimen-verftet for bygging av eit nytt ekspedisjonscruisefartøy av ULSTEIN CX103-designet, seier Lars Ståle Skoge, kommersiell direktør i Ulstein Design & Solutions.Designa med vindauge i baugen

Sjølv om alle fartøya i denne klassa har vorte utvikla på den same designplattforma, og med ei lengde på 104,4 meter og ei breidde på 18,4 meter, er alle spesialtilpassa kundens behov for ulike tal passasjerar og mannskap, og fellesroma er også utforma i samsvar med kunden sine ønske. Dette nye fartøyet, som altså er nummer sju for SunStone Ships, deler den same eigenskapen som tre andre fartøy i klassa ved at det har vindauge rundt heile baugen for å gi mykje lys og ei oppleving av å vere i naturen medan ein oppheld seg innandørs. Tomas Tillberg Design er ansvarleg for interiørdesignet.

Bringer omgjevnadene inn i skipet

- Hovudfokuset vårt er å få omgjevnadene inn i skipet, der vi utnyttar dei store vindauga i den toetasjes salongen og særleg då dei spektakulære vindauga i baugen, noko som er gjort mogleg gjennom Ulstein sitt design. Ein reiser med eit lite skip, men vil på denne måten få ein storskipsfølelse, seier Tomas Tillberg.

Om skipet
Skipet har plass til 199 passasjerar og eit mannskap på 101. Det er sertifisert i samsvar med ICE CLASS 1A for polare cruisereiser og held den høgaste komfortklassen, og er SOLAS-sertifisert* med mellom anna eit Safe Return to Port-pass.

© 2021 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no